Posłuchaj homili
lesisko.katolik.bielsko.pl
Niedziela 30.08.2020
ks. Marcel Jarzyna
Niedziela 23.08.2020
ks. Marian Frelich
Niedziela 19.07.2020
ks. Marian Frelich
Niedziela 12.01.2020
ks. Piotr Rajda
Niedziela 06.10.2019
ks. Marek Studenski