Ministranci i lektorzy
lesisko.katolik.bielsko.pl
Wspólnota ministrantów przy naszej parafii zaprasza chętnych chłopców, którzy pragną służyć przy Chrystusowym ołtarzu na zbiórki, które odbywają się w piątek:
 • dla kandydatów o godz. 16.45
 • dla ministrantów i lektorów o godz. 17.30
Zasady ministranta:
 1. Ministrant kocha Boga i dla jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki służby ołtarza.
 2. Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach.
 3. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
 5. Ministrant poznaje liturgię, i żyje nią.
 6. Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
 7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
 8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
 9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
 10. Ministrant podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.