Duszpasterze w parafii
lesisko.katolik.bielsko.pl
Proboszcz

ks. Marian Frelich
Urodził się 28 października 1962 roku w Rybniku.
Święcenia kapłańskie otrzymał w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk arcybiskupa Damiana Zimonia w 1988 roku.
Proboszczem naszej parafii mianowany w 2015 roku.

Wikariusz

ks. Marcel Jarzyna
Urodził się 22 lutego 1970 roku w Kobiernicach.
Święcenia kapłańskie otrzymał w Katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej z rąk biskupa Tadeusza Rakoczego w 1995 roku.
Wikariuszem naszej parafii mianowany w 2017 roku.

Wikariusz

ks. Piotr Rajda
Urodził się w 1987 roku w Andrychowie.
Święcenia kapłańskie otrzymał w Katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej z rąk biskupa Romana Pindla w 2015 roku.
Wikariuszem naszej parafii mianowany w 2019 roku.