Świątynia
lesisko.katolik.bielsko.pl
Obecny kościół parafialny budowano pod koniec lat trzydziestych XX wieku. Decyzja o przystąpieniu do budowy zapadła 7 stycznia 1937 r. Kościół został ukończony w 1939 r., ale jego poświęcenie, którego dokonał ks. Brunon Depoix, odbyło się już po II wojnie światowej, 3 maja 1945 r.