Wiadomości
lesisko.katolik.bielsko.pl
„Zmartwychwstał Pan mój i nadzieja...”, dlatego grzech już nie jest powodem do płaczu a krzyż nie budzi trwogi, gdyż stał się  bramą do szczęścia wiecznego.
Niech radość i nadzieja Wielkiej Nocy, bo w Niej zmartwychwstała Miłość napełnia Wasze serca drodzy parafianie bezgranicznym  zaufaniem do Chrystusa Nauczyciela. Niech Wasze serca staną się puste jak Boży Grób. Niech będą wolne od niepokoju i strachu  oraz od tego co zbędne i nikomu niepotrzebne.
Strach i niepokój niech w Waszym życiu przemieni się w zaufanie i autentyczną wiarę w Chrystusa. Umocnieniem na te trudne dni niech będzie Ewangelia Jezusa, dobry, życzliwy, odważny człowiek.
Życzę, aby każdy dzień był czasem zawierzenia Zmartwychwstałemu Panu. Całą naszą parafię polecam Bogu i Matce Najświętszej codziennie w czasie każdej Mszy św. i modlitwie prywatnej.
Ks. Proboszcz